briefadvies programmadecreet 2016

Op 27 april 2016 bracht de raad een briefadvies uit n.a.v. de spoedadviesvraag van minister Annemie Turtelboom van 15 april 2016 over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016. SARO stelt vast dat het voorontwerp van decreet geen bepalingen inzake ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed bevat die een strategisch advies noodzakelijk maken en wenst aldus geen strategische bemerkingen te formuleren bij dit decreet.