briefadvies programmadecreet 2021

SARO ontving op 10 oktober 2020 een adviesvraag van minister Matthias Diependaele over het ontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021.

SARO focust zijn advies op de maatregelen die relevant zijn voor de bevoegdheden van de strategische adviesraad met name het ruimtelijk beleid en het onroerenderfgoedbeleid. De raad gaat in het advies in op  de bepalingen betreffende a) de erkenning van milieu-, natuur- en ruimteverenigingen en b)  de operationalisering van het BRV-fonds.