briefadvies RUP aardgasleiding Brakel

SARO heeft geen strategische bemerkingen bij voorliggend voorontwerp RUP en adviseert het voorontwerp RUP gunstig.