briefadvies RUP Kempische kleiputten

De raad bracht op 24 mei 2017, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kempische kleiputten. De raad heeft geen strategische bemerkingen en adviseert het gewestelijk RUP Kempische kleiputten gunstig.