briefadvies startnota RUP Demervallei

De raad ondersteunt de doelstellingen van voorliggend voorontwerp RUP met name de verdere uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 inzake de integrale visie voor de Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter.

De raad adviseert het voorliggend voorontwerp RUP ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ evenwel ongunstig en formuleert volgende strategische bemerkingen bij het voorontwerp RUP:

  1. De raad oordeelt allereerst dat het voorontwerp RUP er onvoldoende in slaagt om een volwaardig samenhangend verhaal te realiseren tussen landbouw en natuur. Een aantal ruimtelijke knelpunten wordt niet opgelost.
  2. SARO stelt bovendien vast dat het voorontwerp RUP geen constructieve oplossing ontwikkelt voor de problematiek van de weekendverblijven. Dit heeft niet onbelangrijke gevolgen voor de realisatie van de strategische doelstellingen van het SIGMA-plan.
  3.  De raad formuleert ten slotte bedenkingen bij de vooropgestelde ruimtelijke differentiatie van het erfgoedlandschap en kan de veelheid aan puntsgewijze, lineaire en vlakvormige erfgoedaanduidingen niet ondersteunen.