briefadvies startnota RUP GEN-spoor

SARO ondersteunt de doelstelling van de startnota om op het grondgebied van de gemeenten Linkebeek en Sint-Genesius-Rode een uitbreiding van spoorlijn L124 van twee naar vier sporen mogelijk te maken. De raad erkent dat de spoorweguitbreiding tevens een opportuniteit is voor het realiseren van fietssnelweg F207.