briefadvies startnota RUP HGB Nelissen

SARO ontving op 31 oktober 2020 een adviesvraag over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Nelissen Steenfabrieken te Lanaken'. 

De raad neemt er akte van dat de doelstellingen van het voorliggende RUP gericht zijn op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf Nelissen Steenfabrieken NV in Lanaken, zoals omschreven in het planologisch attest van 15 maart 2019. Het gewestelijk RUP geeft uitvoering aan het planologisch attest en zal een ruimtelijk kader creëren voor de invulling van de ruimtebehoefte op zowel korte als lange termijn, rekening houdend met de randvoorwaarden opgelegd in de beslissing over het planologisch attest.

De raad adviseert de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Nelissen Steenfabrieken te Lanaken' gunstig mits volgende voorwaarden:

  • Het inbouwen van afdoende garanties voor de compensatie van de inname van het herbevestigd agrarisch gebied.
  • De effectieve realisatie van een bufferbekken voor de opvang van het hemelwater.
  • Een striktere herbestemming van de uitbreidingszone.