briefadvies startnota RUP Zeeschelde

De raad ondersteunt de doelstellingen van voorliggend voorontwerp RUP met name het realiseren van de met het Sigmaplan beoogde veiligheidsdoelstellingen voor de ruime regio tussen Gent en Wetteren alsook het realiseren van de natuurcompensatie voor het gedeeltelijke verlies aan getijdennatuur in de Scheldemeander opwaarts Heusdenbrug.

De raad wijst er op dat het gebied Ham naast de bedrijfssite van Ajinomoto Omnichem nv is gesitueerd. Iets verder is een tweede Seveso bedrijf, Recticel nv, gelegen.  Vanuit een principe van behoorlijk bestuur en voorzorg is de uitvoering van een volwaardig omgevingsveiligheidsrapport noodzakelijk.

De raad adviseert het voorliggend voorontwerp RUP voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat 1° het hoger vermeld omgevingsveiligheidsrapport volwaardig wordt gevoerd en 2° de voorlopige vaststelling van voorliggend voorontwerp RUP wordt gekoppeld aan de goedkeuring van de startnota voor de opmaak van een gewestelijk RUP voor het omvormen van de Zeeschelde Gentbrugge-Heusden naar een jaarrond GGG (gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerde getijwerking).