briefadvies verzameldecreet 2017

Op vraag van minister Joke Schauvliege advieseert de raad het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.

SARO focust in zijn briefadvies van 29 augustus 2018 op de bepalingen inzake ruimtelijke ordening en meer bepaald op de gewijzigde definitie van ‘zonevreemde constructie’. SARO meent dat een generieke regeling inzake zonevreemde basisrechten voor constructies die gelegen zijn in meer dan 15 jaar oude verkavelingen niet wenselijk is.