jaarverslag VCOE 2015

Artikel 3.1.9 van het Onroerenderfgoedbesluit bepaalt dat de VCOE jaarlijks bij de minister verslag uitbrengt over haar werkzaamheden. Deze verslagen worden openbaar gemaakt.

Dit verslag betreft het werkjaar 2015 en werd goedgekeurd op de commissievergadering van 11 februari 2016. Het jaarverslag schetst de opdracht van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en haar samenstelling gedurende het werkjaar. Daarnaast biedt het een overzicht van de commissievergaderingen en de uitgebrachte adviezen.