jaarverslag VCOE 2019

Artikel 3.1.9 van het Onroerenderfgoedbesluit bepaalt dat de VCOE jaarlijks bij de minister verslag uitbrengt over haar werkzaamheden. Deze verslagen worden openbaar gemaakt.

Dit verslag betreft het werkjaar 2019 en werd goedgekeurd op 16 maart 2020. Het jaarverslag schetst de opdracht van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en haar samenstelling gedurende het werkjaar. Daarnaast biedt het een overzicht van de commissievergaderingen en de uitgebrachte adviezen.