marien ruimtelijk plan 2020-2026

  • 14 augustus 2019

Op 22 mei 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026. Dit plan implementeert richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.

De volledige tekst van het koninklijk besluit, inclusief bijlagen, kan u hier raadplegen.