nieuwe Vlaamse Regering

  • 7 oktober 2019

Op 2 oktober 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de regeringsverklaring voor de periode 2019-2024. U kan de volledige tekst hier raadplegen.

Minister Zuhal Demir is bevoegd voor Omgeving en neemt tevens de bevoegdheden Energie, Toerisme en Justitie op. Minister Matthias Diependaele is de nieuwe minister van Onroerend Erfgoed en is daarnaast bevoegd voor Financiën, Begroting en Wonen.

Hier vindt u het Besluit tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. Het Besluit inzake de organisatie van de Vlaamse administratie en de vaststelling van de beleidsvelden leest u hier.