TAKEN VCVE

De Vlaamse Commissie Varend Erfgoed is bevoegd om advies uit te brengen in de gevallen vermeld in het Varenderfgoeddecreet. Dit gebeurt steeds op verzoek van de Vlaamse Regering.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de decretale adviestaken.

inventarissen

  • verplichte adviesvraag over de vast te stellen inventaris van het varend erfgoed
  • verplichte adviesvraag over de actualisatie of wijziging van de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed

beschermingen

  • verplichte adviesvraag voorafgaand aan een voorlopige bescherming als varend erfgoed
  • verplichte adviesvraag over de definitieve bescherming indien omwille van dringende noodzakelijkheid geen advies werd gevraagd voorafgaand aan de voorlopige bescherming
  • facultatieve adviesvraag over de definitieve bescherming als varend erfgoed
  • verplichte adviesvraag voorafgaand aan een voorlopige opheffing of wijziging van een definitieve bescherming als varend erfgoed
  • verplichte adviesvraag over de opheffing of wijziging van een definitieve bescherming indien omwille van dringende noodzakelijkheid geen advies werd gevraagd voorafgaand aan de voorlopige bescherming
  • facultatieve adviesvraag over de opheffing of wijziging van een definitieve bescherming als varend erfgoed