VOORSTELLING VCVE

De Vlaamse Commissie Varend Erfgoed is een Vlaamse adviescommissie voor het varend erfgoed. De commissie is de opvolger van de afdeling 'varend erfgoed' van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). Het eerste vierjarige mandaat van de VCVE ging van start in 2015. Het huidige mandaat van de commissie loopt van 2019 tot en met 2022.

samenstelling

De VCVE bestaat uit zeven leden.  Het betreft vier leden met expertise inzake varend erfgoed, één lid uit het maatschappelijke middenveld met expertise in varend erfgoed en twee vertegenwoordigers voorgedragen door de Vlaamse overheid.

De voorzitter en de leden van de commissie worden door de minister benoemd voor een termijn van vier jaar.

Leden Vlaamse Commissie Varend Erfgoed
Rudy Van der Ween - voorzitter
Philippe Monsieur
Joris Tas
Jef Vrelust
Bart Verbeke
Pascale Van Kerckvoorde
Ann Hottat