SARO Jaarverslag 2020 en Jaarprogramma 2021

  • 8 maart 2021

Jaarverslag SARO 2020

Artikel III.106. van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad jaarlijks verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden en dit jaarverslag publiceert op zijn website.

Het SARO-jaarverslag voor 2020 werd goedgekeurd op de raad van 24 februari 2021. Het schetst de opdracht van SARO en de samenstelling gedurende het werkjaar. Het verslag biedt tevens een overzicht van de uitgebrachte adviezen en gaat tenslotte kort in op de interne werking.

klik hier voor het SARO Jaarverslag.

Jaarprogramma SARO 2021

Conform het Bestuursdecreet keurde SARO op de raadszitting van 24 februari ook zijn jaarprogramma voor 2021 goed. Hierin legt de raad zijn geplande strategische adviesintenties vast op het vlak van ‘planning en omgevingsdenken’, ‘instrumentarium’, ‘ruimtelijke uitvoeringsplannen en complexe projecten’ en ‘onroerend erfgoed’. Het jaarprogramma werd voor verdere reflecties overgemaakt aan de bevoegde ministers.

klik hier voor het SARO Jaarprogramma.