SECRETARIAAT

Het secretariaat van SARO staat in voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de strategische adviesraad. Het secretariaat ondersteunt tevens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed en de Vlaamse Heraldische Raad. De leiding van het secretariaat is in handen van de secretaris.

medewerkers

Bea Kayaerts - secretaris
bea.kayaerts@vlaanderen.be
02 553 64 61

Steven Thiry - beleidsmedewerker
steven.thiry@vlaanderen.be
02 553 54 68

Julie Alboort - beleidsmedewerker
julie.alboort@vlaanderen.be