Simon Smits Natie Beheer

Register nummer

259

Datum

vrijdag, 1 maart, 2019

Heraldiek type

Wapens instellingen

Beschrijving

In sinopel een natiewagen, geladen met zes gestapelde katoenbalen, alles van goud, een schildvoet van zilver, beladen met drie punten van sinopel, waarvan de spitsen omgekeerd waaiervormig geplaatst. Het schild getopt met een karveel van goud, met zeilen en wimpels van zilver. Schildhouders: twee natiepaarden van sabel, met tuig en gareel van keel, staande op een platte knoop van goud. Wapenspreuk: ACTA NON VERBA in letters van goud op een lint van sinopel.