slotconferentie Heritage Houses

  • 7 oktober 2019

Op 24 september 2019 vond in Brussel de slotconferentie plaats van het Europese project ‘Heritage Houses for Europe. Exchange & Innovate’. Dit project richtte zich op het in kaart brengen van de impact van private erfgoedwoningen in Europa, het ontwikkelen van tools in functie van het duurzame behoud van dit erfgoed en het formuleren van aanbevelingen aan de EU-instellingen om het potentieel van deze sector te benutten.

Op de slotconferentie werden de resultaten bekend gemaakt van de eerste pan-Europese studie over private erfgoedwoningen. Deze studie focust op de bijdrage van dit erfgoed aan de Europese economie, cultuur, toerisme en milieu. Meer info over het project en de studie leest u hier.