Felix Van der Steichel

Register nummer

162

Datum

woensdag, 27 juli, 2011

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In zilver een dwarsbalk van keel, gemetseld van zilver, over alles heen een schuinkruis, gevierendeeld van lazuur en van sinopel, het eerste kwartier van lazuur beladen met drie vissen van goud, de andere kwartieren elk beladen met drie penningen van zilver Helmteken: negen wimpels van zilver, waaiersgewijs geplaatst. Wapenspreuk: FORTES FORTUNA ADJUVA in letters van zilver op een lint van keel.