Johan Vanderheyden

Register nummer

175

Datum

woensdag, 17 juli, 2013

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In goud een eenbogige brug van sabel gemetseld van goud, boven vergezeld van vier heidebloempjes van lazuur. Helmteken: een nachtreiger van natuurlijke kleur, de rechterpoot op een schildje schuingevierendeeld van lazuur en van zilver. Wapenspreuk: MODESTIA ET PERSEVERANTIA