Vilvoorde

Datum

dinsdag, 8 juli, 1986

Heraldiek type

Wapens gemeenten

Beschrijving

In keel een burcht van goud, verlicht en gemetseld van sabel, bestaande uit een middengebouw met geopende poort en opgetrokken valdeur, met een schilddak waarin drie dakkapellen, tussen twee zijtorens met kegelspits en windvaan, begeleid door twee staande afgewende banieren van keel met vrijkwartier van goud.