Vleteren

Datum

donderdag, 3 december, 1987

Heraldiek type

Vlaggen gemeenten

Beschrijving

Rood met een beurtelings gekanteelde dwarsbalk vergezeld van drie zespuntige sterren, alles van geel.