advies beleidsbrief onroerend erfgoed 2012-2013

Op 28 november 2012 bracht SARO op eigen initiatief advies uit over de beleidsbrief Onroerend Erfgoed. In het advies focust de raad op enkele strategische aandachtspunten ten aanzien van het onroerenderfgoedbeleid voor de resterende periode 2012-2013.

De raad dringt onder meer aan op een snelle goedkeuring van het onroerenderfgoeddecreet en wijst erop dat onduidelijkheid over dit nieuwe decreet de lezing van de beleidsbrief zeer moeilijk maakt. De beleidsbrief beperkt zich tot een opeenstapeling van initiatieven, terwijl het globale kader ontbreekt. De raad licht dit toe aan de hand van enkele voorbeelden uit de beleidsbrief.

Tot slot gaat SARO nog in op de regelgevingsagenda met een oplijsting van de lopende wetgevende initiatieven voor 2013 die werden toegevoegd aan de beleidsbrief. De raad vraagt o.a. dat hij om advies gevraagd wordt zowel over de discussienota, als over de effectieve herziening van het varenderfgoeddecreet.