advies besluit varend erfgoed

SARO bracht op vraag van minister-president Geert Bourgeois op 26 augustus 2015 advies uit over het Varenderfgoedbesluit. Met het besluit wordt een belangrijke stap gezet in de operationalisering van het varenderfgoedbeleid. Vanaf 1 januari 2016 zullen het gewijzigd Varenderfgoeddecreet en voorliggend ontwerpbesluit in werking treden.

De raad ondersteunt in grote lijnen de voorgestelde bepalingen in het voorliggend besluit. De instrumenten en procedures van het ontwerpbesluit werden grotendeels afgestemd met het Onroerenderfgoeddecreet en het Topstukkendecreet. Net zoals voor het onroerend erfgoed blijft de financiƫle ondersteuning van het varenderfgoedbeleid een belangrijk aandachtpunt.