advies conceptnota wonen in eigen streek

Op 7 juli 2017 werd in het Vlaams Parlement de conceptnota Wonen in eigen streek (WIES) ingediend. De conceptnota beoogt een nieuw kader uit te werken om wonen in eigen streek te ondersteunen. Dat nieuwe kader moet een alternatief bieden voor de WIES-bepalingen die vervat zaten in het decreet Grond- en Pandenbeleid, maar vernietigd werden door het Grondwettelijk Hof.

De voorzitter van de SARO werd gevraagd om op 11 januari 2018 het standpunt van de raad ten aanzien van de conceptnota mee te delen op de hoorzitting van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen. Met zijn advies van 20 december 2017 wenst de raad - in het kader van het geplande debat in het Vlaams Parlement - een constructieve bijdrage te leveren. De raad formuleert ten aanzien van de conceptnota een aantal strategische bemerkingen en wijst onder meer op de belangrijke mismatch met het ruimtelijk beleid en meer specifiek met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.