advies evaluatie onroerenderfgoedbeleid

SARO bracht op eigen initiatief op 22 maart 2017 advies uit over de geplande evaluatie van het Onroerenderfgoeddecreet.

De raad vindt het positief dat, twee jaar na de inwerkingtreding van de regelgeving, werk wordt gemaakt van een evaluatie van de onroerenderfgoedregelgeving. De raad vraagt echter dat bij de evaluatie wordt uitgegaan van een duidelijke evaluatiemethodiek. Tot op heden bestaat er onduidelijkheid over het evaluatietraject en de reikwijdte van het evaluatierapport. Tevens heeft de raad vragen bij de betrokkenheid van de relevante actoren. De raad vraagt aandacht voor duidelijk uitgewerkte en correcte datasets; die de basis zullen vormen voor de evaluatie. Het is voor de raad evident dat de evaluatie rekening houdt met de door de Vlaamse overheid beoogde principes inzake de optimalisatie, doelmatigheid en efficiƫntie van het (bestuurlijk) beleid.