advies omzendbrief grootschalige detailhandel

SARO ontving op 13 februari 2011 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over de omzendbrief inzake de ruimtelijke inplanting en groei van grootschalige detailhandel. Om een grotere eenduidigheid in het beleid te kunnen bereiken geeft deze omzendbrief richtlijnen aan de besturen over ruimtelijke regelgeving en ruimtelijke beleidskaders.

SARO benadrukt in zijn advies van 30 maart 2011 dat winkels in de stadskern enerzijds en in de periferie anderzijds, elkaar moeten aanvullen. Beiden zijn complementair en kunnen naast elkaar bestaan. Het is aldus belangrijk een kernversterkend beleid te voeren op basis van een geïntegreerde visie en complementair aan een beleid in de rand. De raad erkent dat er op het terrein nog tal van vragen zijn en dat er nood is aan een verdere verduidelijking van het beleidskader inzake ruimtebehoevende detailhandel. De omzendbrief komt onvoldoende tegemoet aan deze nood. De raad duidt een aantal belangrijke tekortkomingen en vraagt een grondige aanpassing van de omzendbrief.

SARO vraagt om de mogelijkheid van een ‘leidraad’ te onderzoeken en verwijst naar diverse publicaties van ruimtelijke ordening die de regelgeving duiden, voorbeelden geven en ideeën aanreiken. Het kluwen aan regels dat actueel aan bod komt bij de inplanting en vergunning van grootschalige detailhandel, impliceert dat een dergelijke benadering inderdaad waardevol zou kunnen zijn voor de beslissingsnemers en adviserende instanties.