advies procesnota ruimtelijke economie

Minister-president Kris Peeters vroeg op 5 januari 2011 SARO om advies over de procesnota ruimtelijke economie. In zijn advies van 30 maart 2011 formuleert de raad enkele algemene bemerkingen over de meervoudige rol van de procesnota en het feit dat verschillende doelstellingen vaak door elkaar lopen. Bovendien stelt de raad vast dat de procesnota geen onderscheid maakt tussen het planningsniveau en het uitvoeringsgericht niveau.

De raad gaat verder in op de verschillende functies van de procesnota en behandelt zowel het aspect van planning en visievorming, het procesniveau, de invulling van het juridisch kader, als het financieel instrumentarium. Meer specifiek formuleert SARO nog bemerkingen bij enkele strategische doelstellingen zoals het voorzien van voldoende geschikte bedrijfshuisvestings-mogelijkheden, grotere doelmatigheid van het ontwikkelingsproces van bedrijventerreinen en het zorgvuldig ruimtegebruik.