advies RUP AGNAS Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem

Op vraag van minister Philippe Muyters bracht SARO op 26 maart 2014 advies uit over het voorontwerp RUP landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem.

SARO ondersteunt de globale doelstellingen van het RUP gericht op het versterken van de bosstructuur en de natuurwaarden, het vrijwaren van ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte en het behoud en vrijwaren van de landschappelijke waarden en de erfgoedwaarden. De raad vindt het tevens positief dat dit RUP tot stand is gekomen via ruim overleg en erkent het ruim onderzoek en de brede visievorming die plaats gevonden heeft.

SARO adviseert het voorontwerp RUP voorwaardelijk gunstig mits een verdere duiding en onderbouwing van de gewenste differentiatie van de open ruimte en een sterke inperking van het aantal overdrukken.