advies RUP AGNAS Gasthuisvelden-Donderheide

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 26 november 2014 advies uit over het voorontwerp RUP ‘Gasthuisvelden-Donderheide’. De raad adviseert het RUP positief.

SARO vindt het positief dat het RUP de bestaande boskernen in het plangebied ruimtelijk verankert. De ruimtebalans geeft aan dat met het RUP 56 ha bijkomende bestemming ‘bos’ wordt gerealiseerd. Hier is tevens ruimte voor de effectieve ontwikkeling van nieuwe bossen. De verbinding tussen de bosgebieden wordt gerealiseerd door open-ruimte-corridors. De corridor wordt bestemd als bouwvrij agrarisch gebied en is afgestemd op de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.