advies RUP De Kaasboerin Mol

SARO bracht op 24 april 2013 advies uit over het voorontwerp RUP De Kaasboerin te Mol, op vraag van minister Philippe Muyters d.d. 27 februari 2013. De Kaasboerin is een grootschalige horecazaak in Mol-Postel. De raad meent dat het voorontwerp RUP de voorwaarden die werden opgelegd in het voorwaardelijk positief planologisch attest onvoldoende consolideert.

Gezien de ecologische en landschappelijke waarde van het plangebied, de ligging in buitengebied en de bijzondere mobiliteitsproblematiek dringt de raad er op aan om enkel de huidige bedrijfssite in te kleuren als ‘regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf’. Voor de achterliggende zone van het bedrijf - die aangeduid is als Ankerplaats, Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied - kan dan worden geopteerd voor het behoud van de huidige bestemming als ‘bosgebied met ecologisch belang’. De raad ondersteunt de keuze om het noordelijk deel van het plangebied te herbestemmen van ‘bosgebied met ecologisch belang’ naar ‘natuurgebied met overdruk GENO’.