advies RUP Golfterrein Steenhoven Mol-Postel

SARO ontving op 27 februari 2013 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp RUP ‘Golfterrein Steenhoven in Mol-Postel’. De raad vraagt in zijn advies van 24 april 2013 verdere verduidelijking over de uitvoering van het eerste en tweede Golfmemorandum en de evolutie van de ruimtebalans voor golf in Vlaanderen. De raad meent dat voorliggend RUP het behoud en de versterking van de landschappelijke waarden onvoldoende verzekert. De raad adviseert het voorontwerp RUP gunstig, mits:

(a) voldoende waarborgen voor het behoud en de versterking van de hoge landschappelijke en ecologische waarde van het plangebied verordenend worden ingebouwd (vraag naar aanpassing stedenbouwkundige voorschriften voor golfterrein,

(b) een inperking van de bebouwings- en verhardingsmogelijkheden in het plangebied, evenals een bundeling van de twee voorziene overdrukzones voor bebouwing en verharding nabij het clubhuis,

(c) voor de zone die herbestemd wordt als parkgebied wordt geopteerd voor de bestemming golfterrein (waardoor de eenheid van beheer van het gebied wordt gegarandeerd) en de bestaande woningen worden voorzien van een meer geschikte bestemming of grafische aanduiding en

(d) de aanpassing van het stedenbouwkundig voorschrift voor bosgebied.