advies RUP historisch gegroeid bedrijf De Wandeleer Keerbergen

SARO ontving op 24 oktober 2012 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp van RUP ‘De Wandeleer’ en bracht hierover op 19 december 2012 advies uit.

SARO verwelkomt het herstel in de oorspronkelijke staat van de gronden aan de overzijde van de Grensstraat; zoals vooropgesteld als voorwaarde in het planologisch attest en in het Vlacoro-advies. De raad stelt evenwel vast dat het voorontwerp RUP de voorwaarden die werden opgelegd in het PA niet systematisch consolideert.

SARO adviseert dan ook voorwaardelijk gunstig. De raad vraagt een volledige doorvertaling van de voorwaarden uit het planologisch attest en vraagt garanties dat er voldoende opvang wordt voorzien voor hemelwater.