advies startnota RUP Booiebos

SARO ontving op 30 januari 2021 een adviesvraag over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Booiebos’ te Gent en Deinze. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 24 maart 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

De raad formuleert volgende strategische bemerkingen bij de voorliggende startnota:

  • De raad vraagt aandacht voor het instrument van het planologisch attest als aanleiding voor de opmaak van het GRUP ‘Booiebos'.
  • De raad vindt de afstemming van het voorliggend planinitiatief met de ruimtelijke beleidscontext (o.a. RSV) onvoldoende gemotiveerd en vraagt deze beter te onderbouwen.
  • De raad dringt aan op een verdere afstemming tussen het voorliggend gewestelijk planinitiatief en het lopende gewestelijk planproces voor de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen.
  • De raad vraagt garanties op de effectieve realisatie van het compensatievoorstel voor de inname van herbevestigd agrarisch gebied.
  • De raad vraagt ten slotte bijzondere aandacht voor de leefbaarheid van de woonkern van Baarle.