advies startnota RUP kasteelpark De Merode

De doelstellingen voor de opmaak van het RUP zijn enerzijds het mogelijk maken van een commercieel toeristisch-recreatieve ontwikkeling in het kasteelpark en anderzijds het aanduiden van een erfgoedlandschap.

SARO formuleert diverse strategische bemerkingen bij de startnota voor het gewestelijk RUP ‘Kasteelpark de Merode’.  

SARO wijst er op dat de voorgenomen herbestemmingen diverse ontwikkelingen in openruimtegebied mogelijk maken. De impact hiervan is groot. Er zijn sterke aanwijzingen dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied overschreden zal worden.

Daarnaast meent de raad dat de (potentiële) ontwikkelingen op het kasteeldomein onvoldoende ruimtelijk worden gekaderd. Wat de problematiek van het duurzaam beheer van onroerend erfgoed betreft, dringt de raad aan op duurzame oplossingen mét oog voor ruimtelijke draagkracht.