advies startnota RUP Leidingstraat Zelzate-Kallo

De doelstelling van het gewestelijk RUP is het planologisch reserveren van ruimte voor een leidingstraat van Zelzate tot Kallo (Beveren) die de aanleg van een nieuwe aardgasleiding parallel aan de transportas Zomergem-Zelzate-Loenhout mogelijk maakt. 

SARO formuleert in zijn advies van 21 oktober 2020 volgende kritische bedenkingen bij de voorliggende startnota van het gewestelijk RUP ‘Leidingstraat Zelzate-Kallo’:

  • De raad vraagt verdere onderbouwing van de noodzaak van deze nieuwe leidingstraat. Het is onduidelijk in hoeverre voorliggend project kadert binnen de beoogde energietransitie op Vlaams niveau.
  • De raad meent dat het waardevol zou zijn om werk te maken van een globale ruimtelijke visie inzake nutsleidingen voor Vlaanderen. Het ontbreken van een dergelijke visie maakt het op heden onmogelijk om elke individuele vraag naar een extra nutsleiding te kunnen beoordelen op zijn noodzaak.
  • De raad wijst ten slotte op de potentiële grote impact van voorliggend project op milieu, natuur, bos, landschap en landbouw.