advies startnota RUP Ventilus

SARO adviseert de startnota en de procesnota voor het gewestelijk RUP ‘Ventilus’ gunstig. De raad ondersteunt de doelstellingen van dit gewestelijk RUP . De raad ondersteunt de kwaliteit van voorliggende startnota alsook van het opgestarte planningsproces .

De raad vindt het positief dat de startnota maximaal uitgaat van de ruimtelijke planningsprincipes van het RSV.  De raad waardeert dat de startnota ruim aandacht heeft voor de geplande uitwerking van milderende maatregelen en van een flankerend beleid .

Niettemin merkt SARO op dat het geplande Ventilus-project onmiskenbaar belangrijke ruimtelijke en landschappelijke implicaties voor gevolg heeft. Zowel de bouw van nieuwe stations als de aanleg van nieuwe bovengrondse verbindingen zal bijkomend ruimtebeslag vergen en landschappelijke effecten genereren.