advies startnota winkelen

SARO ontving op 26 augustus 2010 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over de startnota winkelen in Vlaanderen. In deze nota wordt een aanzet gegeven over de wijze waarop de Vlaamse Regering een kernversterkend beleid wenst te sturen, via een ruimtelijk beleid en via een economisch beleid.

In zijn advies van 29 september 2010 ondersteunt SARO de intentie van de Vlaamse Regering om inzake winkelen een kernversterkend beleid te voeren. Een geïntegreerde, globale aanpak vormt een kritische succesfactor. SARO pleit voor een ‘meersporen’ geïntegreerd beleid, waarbij naast het ruimtelijk beleid en het economisch beleid ook andere aspecten (vb. stedelijk beleid) worden meegenomen. SARO stelt voor om vanuit een grondige probleemanalyse uit te klaren wat de problemen van een slecht ontwikkelde kern (o.a. bereikbaarheid, parkeerbeleid) en van handel in de periferie zijn. Vanuit deze probleemanalyse moet blijken welk flankerend beleid noodzakelijk is om kernversterking te realiseren. Een kernversterkend beleid moet complementair zijn aan een beleid in de rand.

SARO gaat in zijn advies verder in op de vijf aandachtspunten uit de startnota i.k.v. het ruimtelijk beleid: vermijden verdere verlinting, beperken van kleinhandel op bedrijventerreinen, het voeren van een aanbodbeleid via zones voor detailhandel, complementariteit met de binnensteden en invoeren ven het concept van kernwinkelgebieden.