advies strategische adviesraden

Gezamenlijk standpunt van de strategische adviesraden van 23 september 2010 naar aanleiding van de brief van 12 juli 2010 van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Raad, betreffende het voorstel tot opheffing van de rechtspersoonlijkheid van acht strategische adviesraden (verder: SAR’s).

De SAR’s beslisten in te gaan op de suggestie van de minister en formuleerden voorliggend gezamenlijk standpunt, dat werd goedgekeurd in de geëigende beslissingsorganen van alle betrokken adviesraden:

  • De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI),
  • De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad),
  • De Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARiV),
  • De Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Media en Sport (SARC),
  • De Vlaamse Woonraad,
  • De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO),
  • De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV),
  • De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST).