advies typevoorschriften

Op 17 oktober 2012 ontving SARO een adviesvraag van minister Philippe Muyters over wijzigingen aan het besluit typevoorschriften en het besluit concordanties, en bracht hierover op 19 december advies uit.

De raad kan de voorliggende wijzigingen aan de typevoorschriften niet ondersteunen: de wijzigingen zijn onvoldoende onderbouwd; de technische opkuis is niet consequent doorgevoerd en de voorgestelde wijzigingen gaan vaak veel verder dan een louter technische aanpassing.

De raad benadrukt bovendien dat met voorliggende wijzigingen van de typevoorschriften wordt vooruitgelopen op het noodzakelijk debat over het toekomstig ruimtelijk instrumentarium. De raad vraag dat eerst duidelijkheid wordt gecreƫerd over het toekomstig ruimtelijk instrumentarium en pleit er verder voor om de lijst inzake typevoorschriften los te koppelen van het huidige besluit en op te vatten als een volwaardige handleiding voor het gebruik van typevoorschriften. Ook het voorliggend voorstel voor het besluit over concordanties kan SARO niet ondersteunen. De raad pleit voor schrapping van artikel 4.9.9 uit de VCRO. De techniek van de clichering kan niet gebruikt worden voor het oplossen van ruimtelijke problemen. Een oplossing ligt veeleer in de ruimtelijke planning en de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op de drie niveaus.