advies VIZIER 2030

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois bracht SARO op 25 april 2018 advies uit over de nota ‘VIZIER2030: Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’. SARO betreurt dat de VIZIER2030-nota geen ruimtelijke doelstellingen formuleert De raad vraagt in het algemeen een veel sterkere afstemming met het ruimtelijk beleid en het (in opmaak zijnde) BRV. Diverse uitdagingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling in het Vlaams Gewest hebben een belangrijke ruimtelijke dimensie. Het Vlaams ruimtelijk beleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling in het Vlaams Gewest. De raad vraagt om ‘ruimte voor morgen’ te bevestigen als grote maatschappelijke uitdaging.