advies Vlaams jeugdbeleidsplan 2010-2014

SARO ontving op 20 december 2010 een adviesvraag van minister Pascal Smet over het ontwerp Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014. In zijn advies van 18 januari 2011 focust SARO noodgedwongen, gezien de zeer korte adviestermijn, op enkele aandachtspunten vanuit het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed. Algemeen wijst de raad op het sterk vrijblijvend karakter van dit ontwerpplan. Het plan is horizontaal uitgewerkt, maar het ruimtelijk beleid vormt geen aparte invalshoek. Dit in tegenstelling tot de vorige editie.

SARO geeft in zijn advies verder nog enige duiding bij enkele strategische keuzes van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau met onder meer de opmaak van een nieuw beleidsplan ruimte, de nadruk op het partnerschapsmodel, de inpassing in het ViA met onder meer de nadruk op het groen stedengewest en het belang van duurzame ruimtelijke ontwikkeling.