advies Vlaams jeugdbeleidsplan 2015-2019

Op vraag van minister Sven Gatz gaf SARO op 24 juni 2015 advies over het ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. SARO vindt het positief dat het plan - net zoals de voorgaande jeugdbeleidsplannen - sterk de nadruk legt op het horizontaal karakter van het jeugdbeleidsplan. De opbouw van het plan verschilt van het vorige jeugdbeleidsplan. Zo wordt er bijvoorbeeld voor geopteerd om specifieke doelstellingen te formuleren voor ‘mobiliteit’, ‘werken’, ‘wonen’ en ‘ruimte’. Dit is positief en bevordert de gewenste afstemming.

Uitgaande van het sterk transversaal karakter van het plan wijst de raad op de noodzakelijke afstemming met de andere beleidsplannen op Vlaams niveau: o.a. woonbeleidsplan, mobiliteitsplan, milieubeleids-plan, waterbeleidsplan, plattelandsbeleidsplan, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De uitbouw van een gemeenschappelijke sokkel, maar ook het effectief screenen van de beleidsplannen op hun coherentie is hiertoe noodzakelijk. De beleidsnota ‘algemeen regeringsbeleid’ 2014-2019 kondigt de opmaak aan van een transversale beleidsnota.