advies Vlaams klimaatbeleidsplan

SARO ontving op 5 februari 2013 een adviesvraag van minister Joke Schauvliege over de conceptnota betreffende het Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020 en bracht op 27 maart 2013 hierover een advies uit. De raad verwelkomt de opmaak van het VKP. Het is positief dat het VKP erkent dat er nood is aan een doortastend klimaatbeleid en dat samenwerking tussen beleidsdomeinen en verschillende overheden belangrijk is. Niettemin blijft het gebrek aan coördinatie en integratie tussen de verschillende beleidsplannen een fundamenteel probleem.

De raad vraagt sterkere waarborgen voor het verankeren van de klimaatreflex in de verschillende beleidsdomeinen. Daarenboven vraagt de raad om ook vanuit het mitigatieplan in te zetten op ruimtelijke doorwerking; nu wordt vanuit het adaptatieplan vooral aandacht besteed aan ruimtelijke maatregelen. SARO dringt ten slotte aan op een optimale verankering van de adaptatie- én mitigatiemogelijkheden in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.