advies Vlaams vrijwilligersbeleid

Op 31 augustus 2016 bracht de raad, op vraag van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz, advies uit over een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De raad vindt het positief dat de Vlaamse Regering het belang van vrijwilligerswerk erkent. Als strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed wenst SARO er op te wijzen dat zeer specifiek voor onroerend erfgoed de inzet van vrijwilligers van cruciaal belang is. Verdere operationalisering is noodzakelijk. De raad vraagt onder meer de meerwaarde van een Vlaams vrijwilligersbeleid ten aanzien van de federale bevoegdheden te bewaken. Tevens wijst SARO op het belang van een Vlaamse visie op het vrijwilligersbeleid en benadrukt de raad het belang van volwaardige basisinformatie.