briefadvies fusie gemeenten en omgevingsregelgeving

SARO ontving op 21 maart 2018 een adviesvraag van minister Joke Schauvliege over het voorontwerp van decreet houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving. In zijn advies van 25 april 2018 meldt de raad geen strategische bemerkingen te hebben bij dit voorontwerp van decreet.