briefadvies programmadecreet 2019

SARO ontving op 12 oktober 2018 een vraag voor spoedadvies van viceminister-president Bart Tommelein over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019.

In zijn advies van 24 oktober 2018 stelt de raad geen strategische bemerkingen te hebben bij voorliggend voorontwerp van decreet.