briefadvies programmadecreet 2023

SARO bracht op 26 oktober 2022 een briefadvies uit over het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023.

Dit advies focust op de artikelen die relevant zijn voor de bevoegdheden van de strategische adviesraad; met name het ruimtelijk beleid en het onroerenderfgoedbeleid. Het betreft specifiek de artikelen 42 t.e.m. 57 van het programmadecreet. Met deze bepalingen beoogt de Vlaamse Regering de oprichting van een BRV-fonds dat als doel heeft de financiƫle middelen voor de realisatie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het ruimtelijk beleid in het algemeen te bundelen en geprogrammeerd in te zetten over meerdere begrotingsjaren heen.