briefadvies samenwerking Duitstalige gemeenschap

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois bracht SARO op 24 mei 2017 advies uit over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De raad ondersteunt artikel 11 van het voorontwerp van decreet gericht op de samenwerking inzake onroerend erfgoed. SARO staat tevens positief tegenover het deel ‘onroerend erfgoed’ in het programma 2016, 2017 en 2018.